آدرس: اصفهان خیابان هشت بهشت غربی خیابان گلزار شمالی روبروی خیابان آراسته مجتمع تندیس 2 واحد 51

تلفن  :  32658241-031  /  32725001-031

فاکس : 32725002-031

ایمیل : info@bahmantajhizco.com