آدرس: اصفهان خیابان هشت بهشت غربی خیابان گلزار شمالی روبروی خیابان آراسته مجتمع تندیس 2 واحد 42

تلفن  : 32658241-32724618-031

فاکس : 32724587-031

ایمیل : info@bahmantajhizco.com