خدمات-برق-فشار-قوی-صنعتی-و-اتوماسیون

خدمات برق فشار قوی صنعتی و اتوماسیون:

طراحی اولیه و تفصیلی مجموعه های اتوماسیون صنعتی factory/process automation

طراحی و راه اندازی سیستم های کنترل توزیع شده DCS

طراحی، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم های کنترلی PLC

طراحی، برنامه نویسی و راه اندازی مجموعه های راه انداز موتورهای الکتریکی، کنترل موقعیت و دور موتور DRIVE

نصب و را اندازی باس داکت های انتقال برق در ساختمانها و صنایع

خدمات طراحی سیستم الکتریکال پلنت های صنعتی و تاسیسات ساختمانی

طراحی، انجام مطالعات، اجرا، تعمیر و نگهداری سیستم پستهای برق واحدهای صنعتی

تست تابلوها –رله ها –MCC-فیدرها

اجرا وتعمیر و نگهداری سیستم ارت ساختمانها و سایتهای صنعتی

اجرا وتعمیر و نگهداری سیستم برق گیر ( صاعقه گیر)

اجرا وتعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق Fire Alarm

اجرا و تعمیر و نگهداری جرثقیلهای سقفی

اجرای سیستم برق اضطراری UPS و نصب و راه اندازی انواع دیزل ژنراتور

اجرا و تعمیر و نگهداری سیستمهای اتوماسیون و PLC  کارخانه های فولاد  و واحدهای صنعتی و تولیدی