شرکت-VENANZETTI-VIBRAZIONI

نماینده شرکت VENANZETTI VIBRAZIONI   ایتالیا ، سازنده ویبراتور برقی