شرکت VENANZETTI VIBRAZIONI   ایتالیا ، سازنده ویبراتور برقی